Digitalni potpis suvlasnika zgrade

Jednostavnost u odlučivanju
Prednost odlučivanja na daljinu

U današnje suvremeno doba kada ljudi nemaju dovoljno slobodnog vremena, nastaje problem dolazaka suvlasnika zgrade na zajedničke sastanke. Ova pojava reflektira se na zajedničko donošenje pravovaljanih odluka. Ovakva situacija može blokirati razvoj i održavanje stambene zgrade.

Prema trenutnom zakonu, suvlasnici sudjeluju u upravljanju stambenom zgradom. Za usvajanje određenih prijedloga i donošenje odluka o provođenju neke aktivnosti koja iziskuje financiranje svih stanara, potrebno je da minimalno polovica stanara da svoj pristanak. Kako stanari ne dolaze na zakazane sastanke, veoma često nema kvoruma za donošenje pravovaljanih odluka.
Da bi se riješio ovakav problem i olakšalo stanarima da se javno izjasne o svojem mišljenju da li podržavaju neki od prijedloga, ovom mobilnom aplikacijom omogućeno je elektronsko glasanje suvlasnika zgrade.

Upravitelj zgrade javno objavljuje prijedlog o kojem suvlasnici trebaju glasati. Svaki suvlasnik može putem mobilne aplikacije objaviti svoju odluku koja se autorizira pomoću digitalnog potpisa suvlasnika.
Digitalni potpis suvlasnika koji je glasao o određenom prijedlogu zaprima sustav Eupravitelj, provjerava njegovu autentičnost. Svaki potpis zbog valjanosti i sigurnosti popraćen jedinstvenim podacima o suvlasniku, u trenutku potpisivanja. Jedinstveni podaci osiguravaju pravovaljanost digitalnog potpisa i sprečava njegovu zlouporabu.

U sustavu Eupravitelj implementiran je mehanizam za autentifikaciju digitalnog potpisa suvlasnika. Cijeli proces autentifikacije digitalnog potpisa temeljen je na upotrebi metoda umjetne inteligencije i algoritama prepoznavanja potpisa. Time je osigurana provjera vjerodostojnosti potpis suvlasnika.
Sustav Eupravitelj na temelju skupljenih potpisa generira dokument o odluci koji je javno dostupan za sve suvlasnike zgrade. U generirani dokument imaju uvid samo suvlasnici zgrade kojoj pripada dokument.

Modul za digitalno potpisivanje i glasanje

Postupak glasanja
  • Upravitelj objavljuje prijedlog odlučivanja prema dogovoru suvlasnika zgrade. Kod objave vidljiv je datum početka glasanja te datum do kada je moguće glasati (završetak glasanja),
  • svaki suvlasnik putem mobilne aplikacije dobiva obavijest da je otvoreno glasanje o prijedlogu,
  • suvlasnik se izjašnjava da li je ZA ili PROTIV za određeni prijedlog,
  • nakon odabira ZA/ PROTIV svoju odluku treba potvrditi sa vlastoručnim potpisom,
  • nakon potpisivanja, suvlasnik potvrđuje da je njegov potpis pravovaljani,
  • aplikacija automatski šalje potpis za autorizaciju te zapisuje sve trenutne podatke o suvlasniku (mjesto potpisivanja, vrijeme, datum te jedinstvenu oznaku mobilnog uređaja),
  • nakon završetka glasanja sustav Eupravitelj generira dokument s konačnim rezultatom glasanja i prikazom svih potpisa suvlasnika zgrade.
  • Svi suvlasnici zgrade mogu preuzeti generirani dokument te dobiti uvid o stavu suvlasnika vezano za prijedlog rasprave.